กลุ่มบริษัท GPSC นำพนักงานทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้า และสำนักงาน เดินทางไปพักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท ที่ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563 โดยการไปในครั้งนี้มีธีมงานสนุกๆ ที่ชื่อว่า “Indian Jones ตะลุย กาญจนบุรี” ซึ่งพนักงานจะได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์มากมาย