พนักงานกลุ่มบริษัท GPSC เดินทางไป Outing ยังรีสอร์ท The Grace Amphawa จ.สมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท โดยมีชื่องานสนุกๆ ว่า “ลูกสาวกำนัน กับแก๊งค์ผู้ใหญ่บ้าน อิน สมุทรสงคราม ซึ่งงานนี้พนักงานหลายคนก็แต่งตัวได้ตรงใจ ตรงธีม สร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับงานเป็นอย่างมาก